Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

1.    Udělujete tímto souhlas pro správce osobních údajů, kterým je Mgr. Beata Čepeláková, provozovatel internetového obchodu (www.hotcha.cz), se sídlem v Praze 5, Lamačova 825/11, PSČ 152 00, IČO 64900347, zapsaná v živnost. rejstříku MČ Praha 5 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:
•    jméno a příjmení
•    emailovou adresu
•    telefonní číslo
•    fakturační adresu
•    dodací adresu
•    historii objednávek
•    název společnosti, IČO, DIČ, sídlo formy

2.    Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
a.    zřízení a administrace uživatelského účtu
b.    nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

3.    Souhlas udělujete na zpracování po dobu 6 let a to za účelem:
zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu a nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Poskytovatel platformy e-shopu PrestaShop, 12 rue d´Amsterdam, 750 09 Paris, France a
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a aplikací např. Google Analytics, - Poskytovatelé služeb prověřených dopravců Česká Pošta, GLS Czech Republic aj.

5.    Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.    Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

7.    Vezměte prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
-  u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Cookies

Zcela postačí použít některý z internetových prohlížečů Firefox, Internet Explorer, Safari atd...a nastavit si v něm anonymní prohlížení, které zabrání ukládání údajů o navštívených webových stránkách, nebo jednoduše zakážete svému prohlížeči ukládání cookies (zakázat nebo vypnout tzv. technické cookies vám znemožní fungování některých funkcí.