Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie používateľského účtu

1. udeľuje týmto súhlas pre správcu osobných údajov, ktorým je Mgr. Beata Čepeláková, prevádzkovateľ internetového obchodu (www.hotcha.cz), so sídlom v Prahe 5, Lamačova 825/11, PSČ 152 00, IČO 64900347, zapísaná v živnosť. registri MČ Praha 5 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), spracovala nasledujúce osobné údaje:
• meno a priezvisko
• emailovú adresu
• telefónne číslo
• fakturačnú adresu
• dodaciu adresu
• históriu objednávok
• názov spoločnosti

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
a. zriadenie a administrácia používateľského účtu
b. ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 6 rokov a to za účelom:
 
. zriadenie a administrácia používateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním používateľského účtu, čiže pri každom prihlásení do používateľského účtu a ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 
. Poskytovateľ platformy e-shopu PrestaShop, 12 rue d'Amsterdam, 750 09 Paris, France a
a. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov a aplikácií napr. Google Analytics, a služieb preverených dopravcov (Slovenská Pošta, GLS Slovakia.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

7. Vezmite prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
• vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
• požadovať od Správcovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
• vyžiadať si u Správca prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
• u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
• nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovanie
• žiadať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
• na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov